Всесвітня програма розвитку оцінювання (Global Evaluation Agenda GEA) 2016-2020 – це перший документ, який описує довготермінове і глобальне бачення розвитку оцінки. GEA розроблена практикуючими експертами зі всього світу під егідою EvalPartners....

 

Детальніше

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 Українська Асоціація Оцінювання – це спільнота надзвичайно компетентних людей. Інколи нам буває непросто разом, але наша співпраця вже дала значні результати. Ми маємо вже друге видання глосарію термінів з оцінювання, стандарти оцінювання та професійні стандарти, приступили до створення збірки кейсів вітчизняної практики оцінювання, готуємося до конференції з МіО, провели чимало навчальних заходів та консультацій з питань МіО, у тому числі для органів державної та виконавчої влади, працюємо над експертизою розділів регіональних та місцевих стратегій розвитку, присвячених МіО.

Члени Асоціації допомагають...

   Детальніше

 

Експертний висновок щодо Порядку і Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики (затверждено постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 856)

Експертний висновок підготовлено в рамках проекту Української асоціації оцінювання (УАО) «Посилення децентралізації в Україні» за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED), США.

Висновки даного експертного висновку можуть не збігатися з позицією УАО і NED, або з думкою посадових осіб цих організацій. У цьому експертному висновку не ставилося завдання запропонувати органам влади рекомендації щодо вирішення виявлених проблем. Такі рекомендації будуть запропоновані після проведення всіх передбачених проектом експертиз.

Автор експертного висновку – Савва Михайло Валентинович, член Правління Української асоціації оцінювання політик, програм і проектів (УАО), голова Правління Експертної групи «СОВА», кандидат соціологічних наук, доктор політичних наук, професор. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

В експертному висновку терміни використовуються у значеннях, запропонованих Українською асоціацією оцінювання.[1]

Цей експертний висновок покликаний посприяти центральним органам влади України у вдосконаленні системи моніторингу та оцінки регіональної політики. Намір покращувати систему моніторингу та оцінки демонструє, наприклад, Кабінет міністрів України (КМУ). Так, в березні 2017 року КМУ розподілив 651,3 млн грн залишку коштів спеціального фонду державного бюджету в 2017 році, які були отримані у вигляді допомоги від Європейського Союзу, на підтримку регіональної політики. Згідно з розпорядженням № 186 від 22 березня, уряд розподілив залишок коштів спеціального фонду державного бюджету в сумі 651,3 млн грн Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Ці кошти будуть спрямовані, між іншим, на вдосконалення системи моніторингу та оцінки регіональної політики.[2]

Методика експертизи враховує прийняті в Європейському Союзі підходи до моніторингу та оцінки регіонального розвитку. Найважливішим аспектом досвіду ЄС у сфері регіонального розвитку є наступне: моніторинг і оцінка дії необхідні для того, щоб можна було продемонструвати створену цінність для бенефіціарів та платників податків.[3] Виходячи з цього, в даному експертному висновку Порядок та Методика проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики оцінюються з точки зору їх здатності виявляти створену в ході діяльності цінність.

Мета експертизи: оцінити здатність Порядка та Методики служити інструментом коригування державної регіональної політики для виявлення створеної цінності.

Питання експертизи:

 1. Чи присутні в Порядку і Методиці підстави для участі громадян в моніторингу та оцінці результативності державної регіональної політики.
 2. Чи присутні в Порядку і Методиці корупціогенні фактори.
 3. Наскільки адекватно по передбаченим Методикою показниками можливо оцінити результативність державної регіональної політики.
 4. Наскільки Порядок і Методика відповідають прийнятим в Європейському Союзі правилам і процедурам моніторингу та оцінки.

Для відповідей на питання експертизи використовується інформація з відкритих джерел.

            Об'єкт експертизи: Система моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики.

            Основні використовувані документи:

Закон України «Про засади державної регіональної політики». (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст. 90).

Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики (включаючи додатки). Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 856.

Методика проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 856.

            Методи експертизи:

 1. Оцінка наявності та реалістичності практичного застосування механізмів громадської участі в моніторингу і оцінюванні державної регіональної політики.
 2. Оцінка наявності в Порядку та Методиці корупціогенних чинників.
 3. Оцінка відповідності індикаторів / показників Методики мінімальним вимогам до показників.
 4. Оцінка повноти системи індикаторів / показників.
 5. Зіставлення Порядку та Методики з документами Європейського Союзу, присвяченими моніторингу та оцінки регіональної політики.

 

 Детальніше з висновком Ви можете ознайомитися тут

[1] Горошко А., Нарчинська Т., Озимок І., Тарнай В. Глосарій термінів з моніторингу та оцінювання. 2-ге видання. Київ. УАО. 2016. 53 с.

[2] Про розподіл у 2017 році залишку коштів спеціального фонду державного бюджету для підтримки регіональної політики. Кабінет Міністрів України. Розпорядження  від 22.03.2017  № 186-р. Індекс: 71.

[3] Европейская региональная политика: источник вдохновения для стран, которые не входят в ЕС? Применение принципов и обмен опытом. European Union, 2009. С. 14.