Абетка оцінювання 2013

Український форум благодійників та Українська асоціація оцінювання в рамках просвітницької програми «НА ВЧИСЬ» провели тренінговий курс «Абетка оцінювання благодійних проектів та програм» - 2013. 

Оцінювання благодійних проектів та програм дозволяє неприбутковим організаціям бути ефективними у співпраці з донорами та залучити більше фінансування на їх реалізацію, а компаніям надає змогу приймати рішення на основі реальних фактів та достовірних даних щодо продовження програми. Тренінговий курс «Абетка оцінювання благодійних проектів та програм» отримати базові знання та навички, необхідні для здійснення перших  кроків з розробки системи оцінки проектів та програм. 

ПРОГРАМА ТРЕНІНГОВОГО КУРСУ

Програма тренінгового курс складалася з трьох одноденних тренінгів, які розкриють базові засади проведення оцінювання благодійних проектів та програм як неприбуткових організацій, так і бізнес компаній.

18 січня  2013, 10:00 – 18:00          Тренінг 1. «Оцінювання: з чого починаємо»

Короткий зміст тренінгу: основні визначення – проект, програма, оцінювання, моніторинг. Відмінності оцінювання від моніторингу. Види і типи оцінювання, критерії. Програмне планування і зв'язок з моніторингом і оцінкою. Значення моніторингу і оцінювання для прийняття рішень. Розробка логічної структури програми (лог-фрейм). Основні методи проведення оцінювання і моніторингу. Визначення аспектів, які мають підлягати моніторингу, можливостей проведення оцінювання і моніторингу в проектах.

1 лютого 2013, 10:00 – 18:00         Тренінг 2. «Оцінювання: визначаємо індикатори та формулюємо технічне завдання»

Короткий зміст тренінгуВимірювання. Індикатори (вимірювання при проведенні оцінювання програм. Вимірювання процесів та результатів програм. Окреслення ресурсів, що використовуються для виконання програми. Вимірювання бажаних та неочікуваних результатів впровадження програми. Індикатори та види індикаторів. Вимоги до індикаторів). Формулювання технічного завдання (ТЗ) для оцінювання (стандарти технічного завдання. Обов’язкові складові ТЗ. Основні вимоги до звітності. Основні характеристики звіту. Представлення основних положень звіту в ЗМІ. Особливості ТЗ при внутрішньому та зовнішньому оцінюванні).

15 лютого 2013, 10:00 – 18:00       Тренінг 3. «Оцінювання: використовуємо результати ефективно»

Короткий зміст тренінгу: підготовка проекту оцінювання (Evaluation Design Matrix). Бюджет оцінювання. Доцільність оцінювання. Основні завдання, які мають бути вирішені в процесі оцінювання, питання оцінювання. Гіпотези оцінювання. Складання графіку збору даних. Використання якісних та кількісних методів при складанні проекту оцінювання (доцільність вибору, переваги та недоліки). Аналіз документів, інтерв’ю та анкетування. Кількісні та якісні методи в оцінюванні. Питання етики в оціночній діяльності. Застосування маркетингових інструментів в оцінці соціальних проектів та програм. Стратегії розповсюдження та використання результатів аналізу. Оцінювання, спрямоване на використання. Врахування інформаційних потреб різних користувачів оцінювання

У результаті участі в тренінговому курсі учасники розробили методологію проведення оцінки власного проекту.

По закінченню тренінгового курсу учасники, які взяли участь у всіх трьох тренінгах, отримали сертифікат учасника. 

 МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

м. Київ

УЧАСНИКИ КУРСУ

Керівники проектів та програм, спеціалісти з оцінювання, менеджери проектів, КСО та менеджери тощо, які безпосередньо відповідають за реалізацію певних благодійних проектів та програм. 

ТРЕНЕРИ КУРСУ

Ольга Щетініна, директор департаменту аналізу, планування і оцінки благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»;

Алла Марченко, доцент кафедри методології і методів соціологічних досліджень факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Ірина Кравчук, к. н. держ.упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України;

Катерина Столяренко, спеціаліст з моніторингу та оцінки представництва Міжнародної організації з міграції в Україні.